Siri Bjerke

Alvebro

Siri Bjerke

Siri Bjerke (født 1957) sier om sin
«Alvebro» :

«Skulpturen er en

invitasjon til alvene om
å krysse elven og komme
nærmere. Skulpturen består
av tre elementer, to brokar
som er kjærlighetsbenker
med utskårne kuler, smykker
eller kanskje bryster som
man kan sitte og ta på. Selve
brolegemet er røft og ligger
som et stort dyr og hviler på
kjærlighetsbenkene.»

Alvebro er hugget i granitt