Geir Stormoen

Cyber Megalitt

cyber-megalitt

Geir Stormoen (1942) arbeider med et bredt utvalg av materialer. Skulptur har blitt hans primære uttrykksform og i senere tid metallskulpturer. I skulpturparken finner du 3 av hans skulpturer; Kongle, Cyber Megalitt og Svart Megalitt som alle er i ulike materialer.

Geir Stormoen beskriver bakgrunnen for verkene sine slik:

«I møtet mellom verktøy og stein ligger utfordringen: Slitet med å kilesette og hogge den gjenstridige granitten med all den motstand som materialet yter mot gleden ved å føle at steinen etter hvert finner sin form. Senere i prosessen gjelder det å finne fram og utnytte de skjulte egenskaper som struktur, farge og stoff. Når balansen mellom form og uttrykk oppstår, gjelder det å avslutte på riktig tidspunkt. Jeg lar gjerne spor av den håndverksmessige bearbeidingen forbli i den ferdige skulpturen. Å forholde seg fysisk til denne prosessen, med den nærhet det representerer, er viktig for meg. Steinen skal leve sitt eget liv. Jeg arbeider gjerne i grenseland mellom skulptur og arkitektur. Skulpturene forholder seg ulikt til det omgivende rom. Dette rommet representerer for meg en viktig kunstnerisk ressurs.

Mine skulpturprosjekter har sjelden direkte referanser til virkeligheten, de er ikke forestillende. De er skulpturer som er formet på en slik måte at de skal gi assosiasjoner til en annen virkelighet: Fantasien».

 Cyber Megalitt er støpt i stål.