Turid Angell Eng

Hedda Gabler

Hedda Gabler

Turid Angell Eng (født 1937) arbeider i et naturalistisk formspråk, hvor hun ønsker å tilføre skulpturene et mer bestemt følelsesladet uttrykk. Hennes motivkrets er ofte hentet fra et artistisk miljø, f.eks. fra dans og musikk, som i positiv betydning igjen kan gi formen en viss anspent, flyktig karakter. Senere har hun oppnådd en viss form for forenkling, ikke bare for å oppnå abstraksjon, men også for å forsterke det følelsesmessige innhold.

Hun arbeider mest i tre, men også i materialer som bronse og stein.

Hedda Gabler er støpt i bronse