Bård Breivik

Human Tubes He & She

heandshe

Bård Breivik (1948-2016) markerte seg tidlig innenfor skulpturens utvidete felt, med arbeider der det konseptuelle og det håndverksmessige hang tett sammen. I 1970- årene skjedde en internasjonalisering av norsk skulptur. Han var en nyskaper og fremstod tidlig som en lederskikkelse i opprøret mot de etablerte tradisjoner. Hans verk bygger på utsøkt håndverkskunnskap kombinert med enkel formgiving ut fra materialenes iboende kvaliteter.

Han hentet inspirasjon fra det norske landskapet, og da spesielt det nord-norske, men også fra kulturer og tradisjoner i det fjerne Østen som Sør-Amerika.

Han ble en mester i sten, men arbeidet også i andre materialer som tre, metall og skinn.

Human Tubes He & She er støpt i stål.