Inghild Karlsen

Janus

janus

Inghild Karlsen (født 1952) er tekstilkunstner, billedhugger og scenograf som ofte overskrider grensene mellom disse i sine kunstprosjekt. Sted, nærvær og identitet får et tre-dimensjonalt uttrykk. Materialfølelsen er grunnlaget i kunstverkene hennes, men de assosiasjonsskapende kvalitetene er like viktige. Skulpturene avspeiler hennes interesse for dialogen mellom den nordiske kulturen og samtidskunstens uttrykk.

Janus er laget i hvit betong.