Jone Kvie

Oracle #2

orcle

Jone Kvies (født 1971) kunstnerskap er preget av en eksistensiell undring. Han ønsker å strekke kunstbegrepet mot det å være menneske i dagens verden. Siden 2005 har produksjonen hovedsakelig vært orientert omkring fenomener innenfor astronomi.

Orakel #2 er støpt i bronse