Nico Widerberg

To mennesker

mennesker

Nico Widerberg (født 1960) arbeider innenfor den klassiske, figurative tradisjon. Han har uttalt at det han prøver å formidle med sitt kunstuttrykk er en stemning, en opplevelse av tilstedeværelse. Han mener mennesket som form og figur har uendelige muligheter. Å forme en skulptur handler ikke om å produsere. Det handler om å skape og sette sine egne spor i materialet.

Sentralt i Widerbergs kunst står avpersonifiserte menneskeframstillinger, hoder og torsoer.

To mennesker er hugget i Larvikitt/labrador.