Værtshuset Bærums Verk søker nye drivere

Etter 25 års solid drift har dagens drivere valgt å avslutte et langt og godt samarbeid ved dette årets slutt.
Vi søker derfor etter nye drivere som kan videreføre Værtshuset som Bærums Verks storstue.

Nærmere opplysninger om forventninger til driften, samt senere års nøkkeltall kan fåes på forespørsel.
Ytterligere spørsmål og søknad sendes til:

baerumsverk@lovenskiold.no