Elena Engelsen

"Skrukketrollet"

Skrukketrollet

Elena Engelsen (Kapp, 1952) er kjent for sine dyreskulpturer, med den store tigeren på Jernbanetorget i Oslo som det kanskje mest kjente og synlige verket for et stort publikum. Med årets verk har Engelsen tatt utgangspunkt i skrukketrollet. Det lille leddyret, som faktisk tilhører krepsefamilien, har med sin prehistoriske fremtoning i liten grad vært viet mye oppmerksomhet i kunsten. Likevel er det åpenbart en skapning som har et stort potensial som formspråk. 

I Engelsens skulptur er skrukketrollet plassert liggende på ryggen, og det er umiddelbart fristende å gripe til en humoristisk forståelse av denne posisjonen. For på et nivå er det jo snakk om at skrukketrollet ligger og spreller med bena. Samtidig er det også åpenbart at dette i dyreriket innebærer å være eksponert og sårbar.

Men måten Skrukketrollet er utformet, og ikke minst hvordan det er plassert på fundamentet, gir også figuren en litt unaturlig buet form, som gjør at den fremstår på grensen til absurd. Dette gjør imidlertid også at den på samme tid blir mer abstrahert. Det forsterkes ytterligere gjennom at den også har en litt unaturlig oppreist positur, som fremhever funksjonen som kunstverk. Engelsen arbeider dermed mer åpent med det rent formmessige, og selv om motivet unektelig har betydning, så danner det kanskje først og fremst utgangspunktet for det skulpturelle arbeidet.

Slik har Engelsen også arbeidet med tidligere verk, hvor hun formgir dyr vi ikke nødvendigvis ser så ofte i kunsthistorien. Flere av disse er utført i tilsvarende lett forvridde former, som gjør skulpturene til noe mer enn rent figurative fremstillinger av spesifikke dyr. Slik Engelsen har gjort det i tidligere fremstillinger av eksempelvis grevling eller krokodille, så er også Skrukketrollet et verk hvor dyrefiguren nærmer seg den abstrakte og modernistiske skulpturen. For betrakteren åpner dette opp for en mer kompleks erfaring. De siste årene har det i kunsten vært en stor interesse for jordkloden, slik vi kan tenke oss den uten mennesker. Dermed er kanskje valget av det prehistoriske skrukketrollet som motiv også særlig aktuelt i dag.