Kåre Groven

Dør inn dør ut

Dør inn dør ut

Kåre Groven (født 1945)  har en lang og omfattende fartstid i norsk kunstliv. Groven er kjent for sitt særegne formspråk med skulpturer i store format og ulike materialer, og arbeidene har ofte et miljø- og samfunnskritisk blikk. Han er for mange kjent for skulpturen «Utkast» på Oslo Lufthavn, Gardemoen, som viser en som i ferd med å sende avgårde et papirfly.

Kåre Groven var årets utstiller på Bærums Verk 2018, og verket «Dør inn dør ut» inngår i den permanente samlingen.

«Dør inn dør ut» er utført i cortenstål.