Johan-Fredrik Arntzen

Mellom helhet og kaos

mellom-helhet-og-kaos

 

Johan-Fredrik Arntzen (født 1945) holder til med verksted og galleri på Bærums Verk. Arntzen er opptatt av menneskets reise gjennom historien, noe han kaller en reise mellom helhet og kaos. Det er livsreisen som er det sentrale budskapet i kunsten til Arntzen.

«Ferden mellom himmel og hav, det bevisste og det
ubevisste, Reisen til og fra, i det synlige og det usynlige og i liv og død».

Artnzen bruker tre som sitt hovedmateriale. Han arbeider mye med båtliknende former som symboler på reisen. Båtene dannes av sirkelbuer som gjør at de får et universelt uttrykk. Arntzen arbeider også med andre materialer som støpejern, glass, stein og epoksy.

Mellom helhet og kaos er laget i støpejern